מדיניות פרטיות

אתר ליה (להלן: “האתר”) הינו אתר על רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. בעלת האתר הינה חברת ליה טויס בע”מ.

המכירה באתר מנוהלת על-ידי חברת ליה טויס בע”מ (להלן “חברת ליה”).

פעולה באתר הינה כל פעולה של הזמנה או רכישה של מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר.

כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

 

לבירורים שונים ונוספים ניתן לפנות לנציגי השרות של חברת ליה באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו הינה shop@lia.co.il או טלפונית בטל` 09-9502552 שלוחה 0, בימים א`-ה` בין השעות 10:00-17:00.

 

כתובת משרדי הניהול של החברה:

ליה טויס בע”מ

אריה שנקר 1

מתחם WeWork

הרצליה פיתוח 4672501

שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות המשתתפים

מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ”י רצונו של הלקוח ובהסכמתו המלאה. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם.

מטרת מסירת הפרטים האישיים, היא לאפשר לחברת ליה לספק את המוצרים ו/או השירותים ללקוח וללמוד מהלקוח על גמירות הדעת שלו בנוגע לרכישת המוצרים ו/או השירותים. כמו כן נדרשים פרטי כרטיס האשראי של הלקוח על מנת להשלים את העסקה.

חברת ליה נוקטת בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי להגן על פרטיות הגולשים ועל סודיות הנתונים. האתר מאובטח ברמה הגבוהה ביותר ומוגן מפני פריצה בזדון או בשוגג באמצעות טכנולוגיה מתקדמת.

חברת ליה מנהלת מאגר מידע רשום, לפי חוק הגנת הפרטיות, אצל רשם מאגרי מידע. מאגר מידע זה, המאובטח באמצעים המתקדמים ביותר, מכיל את הפרטים הנמסרים על ידי הלקוח בעת ביצוע הרכישה.

בשום מקרה לא מעבירה חברת ליה נתונים, פרטים אישיים או כתובות דואר אלקטרוני לצד שלישי, שלא בהסכמה מפורשת של הלקוח, בכתב ומראש, למעט במקרים הבאים:

א. פרטי העסקה מועברים לחברת האשראי לצורך חיוב.

ב. שם, כתובת ומספר טלפון של הרוכשים באתר מועברים לחברת השילוח לצורך אספקת המוצרים.

מחיקת נתונים אישיים

זכות זו מאפשרת לבקש מחברת ליה למחוק או להסיר את הנתונים האישיים אודותיך. לצורך כך יש לפנות אלינו במייל ולבקש המחיקה. אנו נמחק הפרטיים מיידית ונאשר זאת במייל חוזר.

בקשה למחיקת פרטים אישיים

יש לציין שם מלא ומספר טלפון (למקרה ויהיה צורך בברור נוסף)