זיכוי והחזרה

כתובת להחזרה: ליה טויס, שנקר אריה 1, משרדי ווי-וורק, הרצליה

 

א. ביטול רכישה ע”י לקוח לפני חיוב כרטיס האשראי ולפני משלוח המוצר ללקוח:

במידה שלקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לפני שחויב כרטיס האשראי, יוכל לעשות זאת באחת מהדרכים הבאות:

הודעת ביטול טלפונית לשרות לקוחות חברת ליה במספר  09-9502552 שלוחה 0

באמצעות דואר אלקטרוני לשירות הלקוחות,

לוואטסאפ של ליה טויס 054-8131020  ליה לשרותך

ב. ביטול רכישה ע”י הלקוח לאחר חיוב כרטיס האשראי ולפני משלוח המוצר ללקוח:

במידה והלקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שכרטיס האשראי שלו חויב ולפני משלוח המוצר אליו, יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול טלפונית לשרות לקוחות חברת ליה, או באמצעות משלוח דוא”ל. במקרה זה יוחזר לו כספו באמצעות חברת האשראי באופן מיידי. (למעט מקרים בהם מדובר בהזמנה מיוחדת).

ג. ביטול רכישה ע”י החברה לפני משלוח המוצר ללקוח:

מובהר בזאת ללקוח, כי במידה ולא סיים את הזמנתו, ולא הכניס את כל הפרטים הנדרשים לשם ביצוע החיוב והמשלוח (לרבות כרטיס אשראי, ת.ז , כתובת וכו’) בתוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה, תהא רשאית החברה לבטל את ההזמנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. (למעט מקרים בהם מדובר בהזמנה מיוחדת).

ד. ביטול הזמנה מיוחדת:

הזמנה מיוחדת הינה הזמנה של מוצר הנרכש בחו”ל ומיובא בהזמנה אישית ללקוח.

(ניתן לברר בטלפון שירות הלקוחות לגבי מוצרים נוספים הנכללים בסעיף זה).

ביטול הזמנה מסוג זה כרוך בדמי ביטול מיוחדים בשיעור של 30% מערך העסקה ובכפוף להחלטת החברה.

יש להדגיש כי ביטול מסוג זה יהיה הן בכתב והן בהודעה טלפונית למחלקת שירות הלקוחות של החברה.

ה. החזרה – ביטול לאחר משלוח המוצר ללקוח

במידה והלקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שהמוצר נשלח אליו, יוכל לעשות זאת באמצעות יצירת קשר טלפוני עם שרות לקוחות חברת ליה, תוך 21 יום מיום קבלת המוצר. על הלקוח להחזיר את המוצר סגור וחתום לחברת ליה באריזתו המקורית על כל חלקיו.

יש להדגיש כי עלויות ההובלה וביטוח המוצר בהחזרתו הן באחריותו הבלעדית של הלקוח ואינן באחריותה של חברת ליה.

במקרה זה יזוכה הלקוח בערך קנייתו, בקיזוז עלות המשלוח מערך העסקה (כולל בעסקאות בהן ניתן משלוח חינם), במידה שלבקשת הלקוח ההחזרה נעשתה באמצעות שליח מטעם חברת ליה, יחויב הלקוח גם בעלות המשלוח חזרה. הזיכוי יתבצע מייד עם קבלת המוצר בחברת ליה באמצעות חברת האשראי.

במידה שלמוצר המוחזר נגרם נזק כלשהו המוריד מערכו, תהיה חברת ליה רשאית לתבוע מהלקוח את דמי הנזק וזאת בנוסף לדמי הביטול ולדמי המשלוח לעיל. לעניין זה, החזרת מוצר תקין כשאריזתו המקורית פגומה ו/או קרועה, תיחשב כנזק למוצר בשיעור מוסכם של 25% ממחירו והלקוח יחוייב בגינו.

יש להדגיש כי לחברת ליה השיקול הבלעדי בקביעת הנזק ובערכו.

ו. ביטול החלפה כתוצאה מפגם או אי התאמה לפרטים המופיעים באתר

על הלקוח לבדוק את המוצר מייד עם קבלתו. במידה והלקוח קיבל מוצר פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, רשאי הלקוח לקבל מוצר אחר/חדש במקומו, על-ידי פניה למוקד שירות הלקוחות של חברת ליה.

במקרה שהביטול אכן מוצדק מהנימוקים לעיל, ישלח הלקוח את המוצר אל חברת ליה ויזוכה במלוא סכום העסקה באמצעות חברת האשראי עם קבלת המוצר בחברת ליה.

ז. ביטול מכירה ע”י חברת ליה והפסקת פעילות האתר

בכל מקרה אשר מחמת “כוח עליון” ואירועים התלויים בצד שלישי, בהם נבצר מחברת ליה לנהל את האתר כתיקנו ו/או לספק את המוצרים ו/או לעמוד בכל התחייבות אחרת, רשאית חברת ליה לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם.

במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, ו/או מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או השירותים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאי האתר לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם ו/או להפסיק את פעילות האתר.

חברת ליה שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות כל מבצע ע”פ שיקול דעתה הבלעדי בלבד.